Coffee

Italian Coffee
Espresso29
Latte (Hot/Iced)45
Cappuccino (Hot/Iced)45
Hot Dark Chocolate/White Chocolate45
Iced Coffee Mocha/White Mocha49
Bailey Coffee42
Irish Coffee42
Traditional Coffee
Cà Phê Đen (Nóng/Đá)29
Cà Phê Sữa (Nóng/Đá)32
Cà Phê Trứng42

Detox Heathy Juice

Detox
Ép Dứa - Carrots35
Ép Thơm - Táo - Chanh Dây45
Ép Thơm - Táo Xanh35
Ép Thơm - Bí Đao42
Ép Cam - Cà Rốt35
Ép Dền - Cam - Cà Rốt42
Ép Bó xôi - Táo đỏ - Chanh - Cần tây42
Ép Bưởi - Lê - Cần tây42
Ép Dâu - Thơm35
Ép Xoài - Ổi35
Ép Dứa - Ổi35
Ép Củ dền - Táo - Gừng42
Ép Chanh - Gừng - Nghệ42
Heathy Juice
Bí Đao Sữa42

Tea

Iced Peach Tea (Trà đào)42
Iced Peach Mixed With Fresh Fruit47
Trà bí đao đường đen39
Trà vải hoa đậu biếc42
Trà chanh Hong Kong35
Trà cam quế mật ong45
Trà Sả Ớt35
Hibicus Tea (Trà hoa dâm bụt)35
Hibicus Tea & Chia Seeds42
Moon Milk39
Galaxy Lime35
Moon Milk With Pearl42

Iced Blended

Oreo Iced Blended (Oreo đá xay)55
Matcha Blended (Matcha đá xay)55
Raspberry Iced Blended (Phúc bồn tử đá xay)55
Snow Lemograsss (Chanh tuyết xả)45
Matcha Chocolate55
Passion Iced Blended (Chanh dây đá xay)55

Yogurt

Peach Yogurt (Yogurt đào)55
Matcha Yogurt55
Passion Yogurt (Yogurt chanh dây)55
Ruby Yogurt (Yogurt dâu tây)55
Berry Yogurt (Yogurt dâu)55

Italian Soda

Blue Ocean (Đại dương xanh)50
Raspberry Soda (Soda phúc bồn tử)55
Apple Baby (Táo xanh)42
Mojito Mocktail (Passion/Raspberry)55

Macchiato

Iced Latte Macchiato (Cà phê kem sữa)50
Matcha Macchiato (Matcha kem sữa)55
Butterfly Pea Tea Macchiato
(Trà hoa đậu biếc kem sữa)
42
Hibicus Tea Macchiato
(Trà hoa dâm bụt kem sữa)
55

Matcha

Iced Matcha42
Iced Matcha Jelly42
Matcha Lime42
Trà Sữa Matcha42

Cocktail

Corana Up Side Down75
Mojito139
Jagger BOMB139

Món khác

Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen35
Sữa Tươi Matcha Trân Châu Đường Đen55

Topping

Matcha Jelly10
Hạt chia10
Trân Châu Trắng 3Q10
Trân Châu Đường Đen10

Sâm Bí Đao

Sâm Bí Đao Ủ Lạnh