Một lời hẹn “Cafe nào!”. Chúng mình ngồi lại với nhau, mỗi người ly nước là có thể kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt thường nhật của tuổi trẻ, của cuộc sống.

42/10 đường Phạm Nhữ Tăng, Phường 4, Quận 8

Mở cửa: 7AM-22PM | Điện thoại: 1800 9427

Coming Soon

Mở cửa: 7AM-22PM | Điện thoại: 1800 9427

Coming Soon

Mở cửa: 7AM-22PM | Điện thoại: 1800 9427