VÒNG BÁN KẾT 1 – CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM TÀI NĂNG

𝑻𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂𝒚 𝒍𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̀𝒐 𝒒𝒖𝒂̂̉𝒚 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒈𝒂 𝒉𝒆̂́𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒐̛𝒊!!! Là nhà tài trợ đồng hành cùng 𝑪𝑯𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑻𝑰̀𝑴 𝑲𝑰𝑬̂́𝑴 𝑮𝑰𝑶̣𝑵𝑮 𝑯𝑨́𝑻 𝑻𝑨̀𝑰 𝑵𝑨̆𝑵𝑮, iStea&Coffee House tối nay sẽ là nơi bùng nổ âm nhạc đầy cảm xúc mang màu sắc hiện đại của các thí sinh! Chờ chi nữa mà không…

Xem thêm