🌟 BẬT MÍ GIÁM KHẢO ★彡 CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM GIỌNG HÁT TÀI NĂNG ISHOWME 彡★

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒈𝒊𝒂́𝒐 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̣𝒄 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑳𝒐̣̂𝒄 Xuất thân là một sinh viên khoa Thanh Nhạc và tốt nghiệp cử nhân ngành Thanh Nhạc chính quy tại Nhạc Viện TP. HCM, NS.Minh Lộc đã bén duyên và theo nghề dạy hát 13 năm. NS.Minh Lộc là người thầy có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy…

Xem thêm